COGITO - Centrum pro sebevzdělávání

 

 

UČIT SE MYSLET – MYSLET PŘI UČENÍ

 

Centrum Cogito založila na podzim roku 2009 doc. PhDr. Věra Pokorná (1939 - 2016), přední česká odbornice v oblasti psychologie a speciální pedagogiky, která mimo mnohé jiné své aktivity pro Českou a Slovenskou republiku objevila Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování, veškeré materiály metody přeložila a jako první v republice začala v metodě školit další odborníky, jichž díky ní působí v současné době v České republice bezmála tisícovka.

Na dílo doc. PhDr. Věry Pokorné v Cogitu navázaly její žákyně Mgr. Kamila Štindlová a Mgr. et Mgr. Vendula Jašková, které obě absolvovaly trenérské kurzy FIE organizované izraelským Feuersteinovým institutem a získaly tak oprávnění školit v metodě další lektory. Své první lektorské kurzy vedly pod supervizí doc. Věry Pokorné. 

 

 

Centrum Cogito nabízí vzdělávání v zahraničních metodách, jejichž cílem je inkluze dětí i dospělých s nejrůznějšími obtížemi v učení a chování do běžné společnosti a mentální rozvoj jedinců běžné populace.

 

Kurzy, které pořádáme, jsou určené speciálním pedagogům, psychologům, učitelům všech stupňů, sociálním pracovníkům a rodičům.

  

 

Metody, kterým se věnujeme:                                                       

 

FIE je unikátní a dokonale propracovanou metodou, založenou na promyšleném teoretickém základu, který vypracoval profesor psychologie Reuven Feuerstein. Cílem je „učit se, jak myslet“; rozvíjet schopnost poznávání; učit se organizovat informace a osvojovat si strategie, učit se orientovat ve světě okolo sebe. Metoda je využitelná při práci se všemi věkovými skupinami (od předškoláků po seniory), při snaze překonat různé obtíže (školní selhávání z různých důvodů, poruchy učení, poruchy pozornosti, hraniční intelekt či mentální postižení, autismus) i v různých prostředích (školství, sociální služby). S metodou mohou pracovat rodiče, učitelé, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci a kdokoliv, kdo absolvuje akreditované vzdělávání.

Do České republiky uvedla, přeložila a na české prostředí aplikovala Věra Pokorná.

 

 

Způsob hodnocení učební tendence, sklonu - schopnosti se učit.

 

 

 

Způsob, jak vést klienty různého věku a různých schopností, aby se stali samostatnými a mentálně rozvinutými jedinci.

 

 

 

Diagnostika a terapie funkcí vnímání: zrakové rozlišování figury a pozadí, zraková diferenciace tvaru a zraková paměť; sluchové rozlišování figury a pozadí, sluchové rozlišování řeči a sluchová paměť; prostorová orientace; vnímání časového sledu;  intermodální vztahy.

Do České republiky uvedla, přeložila a na češtinu aplikovala Věra Pokorná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil centra Cogito můžete navštívit i na facebooku: www.facebook.com/centrumcogito.


Poslední aktualizace 27. 11. 2016  •  Nahoru