COGITO - Centrum pro sebevzdělávání

 

 

UČIT SE MYSLET – MYSLET PŘI UČENÍ

 

 

Nabízíme vzdělávání v zahraničních metodách, jejichž cílem je inkluze dětí i dospělých s nejrůznějšími obtížemi v učení a chování do běžné společnosti a mentální rozvoj jedinců běžné populace.

 

Kurzy, které pořádáme, jsou určené speciálním pedagogům, psychologům, učitelům všech stupňů, sociálním pracovníkům a rodičům.

  

 

Metody, kterým se věnujeme:                                                       

 

 

 

FIE je unikátní a dokonale propracovanou metodou, založenou na promyšleném teoretickém základu, který vypracoval profesor psychologie Reuven Feuerstein. Cílem je „učit se, jak myslet“; rozvíjet schopnost poznávání; učit se organizovat informace a osvojovat si strategie, učit se orientovat ve světě okolo sebe. Metoda je využitelná při práci se všemi věkovými skupinami (od předškoláků po seniory), při snaze překonat různé obtíže (školní selhávání z různých důvodů, poruchy učení, poruchy pozornosti, hraniční intelekt či mentální postižení, autismus) i v různých prostředích (školství, sociální služby). S metodou mohou pracovat rodiče, učitelé, speciální pedagogové, psychologové, sociální pracovníci a kdokoliv, kdo absolvuje akreditované vzdělávání.

Do České republiky uvedla, přeložila a na české prostředí aplikovala Věra Pokorná.

 

 

Způsob hodnocení učební tendence, sklonu - schopnosti se učit.

 

 

 

Způsob, jak vést klienty různého věku a různých schopností, aby se stali samostatnými a mentálně rozvinutými jedinci.

 

 

 

Diagnostika a terapie funkcí vnímání: zrakové rozlišování figury a pozadí, zraková diferenciace tvaru a zraková paměť; sluchové rozlišování figury a pozadí, sluchové rozlišování řeči a sluchová paměť; prostorová orientace; vnímání časového sledu;  intermodální vztahy.

Do České republiky uvedla, přeložila a na češtinu aplikovala Věra Pokorná.

 

 

 

Charakteristiky a analýza nevhodného chování dětí a jejich náprava. Diagnostiku provádí pomocí dotazníku sám učitel dítěte.

 Do České republiky uvedla, přeložila a na české prostředí aplikovala Věra Pokorná.

 

 

 

Cvičný program při deficitech dílčích funkcí v uvedené oblasti.

Do České republiky uvedla, přeložila a na češtinu aplikovala Věra Pokorná.

 

 

Teoretický kurz, který seznamuje s analýzou sociální situace dětí s obtížemi v učení a chování.

Do České republiky uvedla, přeložila a na české prostředí aplikovala Věra Pokorná.

 

 

Rozvoj pojmu čísla, alternativní výuka základních početních operací s porozuměním, vztahy mezi jednotlivými formami dělení čísla, matematické výroky ve vzájemných vztazích.

 

Připravujeme:

  

  • Výuka češtiny kognitivním způsobem – Věra Pokorná

 

 Analýza termínů, souvislosti mezi gramatickými jevy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil centra Cogito můžete navštívit i na facebooku: www.facebook.com/centrumcogito.


Poslední aktualizace 28. 9. 2016  •  Nahoru